torsdag 22 januari 2009

Bibelintresse och bibelbruk


Till följd av att 2009 års Bibelbarometer publiceras (intervjuer gjorda 12-15 jan) har Dagen publicerat ett antal artiklar på ämnet Bibeln, och inte minst passat på att uppmärksamma att bibelintresset ökar bland unga och bland stockholmare. Och trots att endast 2 % av Sveriges befolkning säger att de läser Bibeln minst en gång i veckan så tycker i genomsnitt nästan 10 gånger så många - 19 % - att Bibeln är viktig! Böckernas bok är inte ute ur folkmedvetandet än...

Dagen: Bibelförlag går med vinst i lågkonjunktur, Bibelintresset ökar hos unga, Bibeln viktigast i södra Sverige och Han söker efter sanningen kring vem som skrev bibeln. Passa även på att besvara även Dagens fråga: Hur ofta läser du Bibeln?

Bibelsällskapets egen pressrelease (finns även länkar till själva undersökningen för den som är intresserad av "rena siffror").

Inga kommentarer: