tisdag 19 maj 2009

Internationella Hepatitdagen

Idag, 19 maj, är det Internationella Hepatitdagen.

Då jag skriver mitt exjobb om just hepatit - hepatit C för att vara exakt - så kände jag att jag ville uppmärksamma detta. Uppsatsen är det förvisso fortfarande en del arbete kvar med, men jag är färdigt med allt det laborativa. Och min populärvetenskapliga sammanfattning av hela arbetet, och det var den jag tänkte att ni kunde få nöjet att läsa.

Så - mycket nöje!


*****

Syntes av NS3-proteashämmare riktade mot Hepatit C

Johanna G.
Avd. för organisk farmaceutisk kemi

Kemin delas av tradition upp i organisk och oorganisk kemi, där den organiska kemin handlar om molekyler som innehåller kol, väte och syre, medan den oorganiska kemin bland annat fokuserar på metaller och salter. Denna gräns är inte knivskarp, då t.ex. metaller förekommer som katalysatorer inom den organiska kemin.

Läkemedelssyntes är en undergrupp till den organiska kemin, vars syfte är att skapa nya organiska molekyler som kan användas som läkemedel. Måltavlorna för läkemedelsmolekyler varierar kraftigt – jonkanaler, proteiner, enzymer och steroidreceptorer är bara några exempel – vilket ställer höga krav på variation och precision.

Hepatit C-viruset (HCV) är ett RNA-virus, som angriper levern och leder till levercancer och gulsot. NS3-proteaset är ett, för viruset livsviktigt, enzym. Genom att hämma enzymet finns stora förhoppningar om att kunna bota patienter med HCV. I dag finns ingen specifik behandling mot HCV. Det finns ett antal nya läkemedel på gång i kliniska prövningar, men precis som med HIV är det stora problem med resistens mot läkemedlen då viruset lätt muteras. Därför finns det ett stort behov av att få fram nya läkemedel mot HCV.

Jag har under mitt examensarbete skapat fyra stycken nya potentiella HCV-NS3-proteashämmare. Under arbetets gång har jag använt mig av en stor variation av kemiska reaktionstyper och analysmetoder för att skapa och bekräfta strukturen av först olika byggblock och sedan mina färdiga molekyler.

I biokemisk testning har mina hämmare visat god aktivitet mot NS3-proteaset.