lördag 23 maj 2009

Bokrecension: Ireland - A novel

"Ireland - A novel" är skriven av Frank Delaney och utgiven 2004 av Time Warner Books. Mig veterligen finns den inte översatt till svenska, men går att få tag på både från Bokus och Adlibris i engelskt original Den är 468 sidor lång. Någon egentlig kapitelindelning saknas, men det går hyfsat bra att göra paus i läsningen, då berättelsen gör "paus före nytt stycke" (eller hur jag nu ska uttrycka det) till och från.

Bokens handling ("ramberättelsen" om man så vill) utspelar sig kring två personer: en kringvandrande berättare ("a Storyteller") och en pojke. De möts som hastigast i början av boken, men ganska brutalt skiljs deras vägar snabbt åt. Sedan får vi följa pojken, Ronan, genom hans uppväxt och hur mötet med Berättaren påverkar hans liv. Hur hans liv blir ett sökande efter Berättaren och ett återberättande av berättelserna.

Invävt i denna ramberättelse är nämligen ett antal av Berättarens berättelser, alltifrån förantika historier med smak av istid via hur Irland blev kristnat av St Patrick till det moderna Irlands frigörelse från den brittiska överhögheten. Somliga berättelser rör "stora" händelser som påverkar hela landet, andra är "mindre" berättelser som är lokalt förankrade. Somliga berättelser kanske kan klassas som historiska återberättelser, andra är mycket mer legendbetonade. Tillsammans målar de upp en bild av den irländska historien och den irländska folksjälen.


Berättelserna tar en kors och tvärs över hela den gröna ön, från det ena grevskapet till det andra. Rörigt skulle kunna tänkas, men i och med att en Irlandskarta är infogad på pärmens insida med alla grevskap och deras huvudstäder utmärkta, så går det mycket lätt att hänga med i vändningarna.


Jag köpte "Ireland - A novel" när jag var på Irland för första gången (aug 2004) på rekommendation av expediten när jag frågade efter "en typisk irländsk bok". Men sen blev den stående i bokhyllan för att läsas "senare". Åren gick, men "senare" kom inte. Inte förrän jag och min kompis bestämde oss för att det var dags att se andra halvan av den gröna ön i somras. Tyvärr hann jag inte läsa ut hela boken innan vi åkte, men ändå så hade den hunnit ge mig några inblickar i de irländska mentaliteten och några platser att titta efter i guideboken.


Ifall "Ireland - A novel" är en bra (i betydelsen "vetenskaplig, faktagranskad, korrekt") introduktion till irländsk historia kan jag inte objektivt säga utifrån att ha läst boken, då irländsk historia inte är det som belyses mest i den svenska skolan. Spontant skulle jag ändock säga att det är ett hyfsat representativt populärhistoriskt urval. Man får en känsla och ett intresse för irländsk historia helt enkelt. Och - inte minst viktigt! - en trevlig lässtund.

Inga kommentarer: