söndag 17 maj 2009

Bön á la konfirmationspedagogik

Dagen till ära - bönsöndagen - så lyfte prästen idag upp ett gammalt konfirmationspedagogiskt knep vad gäller bönen.

Titta på din hand och dess fem fingrar (eller rita av den på ett papper, likt bilden ovan, så att du kan skriva ner dina böner i den):

- Lillfingret är den begärande bönen. Kanske är det vår första bön, kanske är det vår vanligaste bön. Det är definitivt en bön som Bibeln uppmuntrar till! "Låt alla era önskningar bli kända inför Gud..."


- Ringfingret är förbönens finger. Precis som vigselringen visar på ett ansvar mot en annan människa så visar ringfingrets bön på vårt ansvar för att be för varandra.


- Långfingret är tacksägelsens finger. Det längsta fingret. Därmed inte sagt att det är bönen som räcker längst alla gånger, eller...? (
Jag missade det, jag hade mest roligt åt att prästen försökte anstränga sig åt att inte stå och peka finger åt församlingen men ändå samtidigt visa på långfingret).

- Pekfingret är syndabekännelsen och bönen om förlåtelse. Fingret som pekar ut vägen som vi måste gå. Bönen som vi bör tänka på innan vi pekar anklagande på någon annan.


- Tummen tillsist är lovprisningen. Bönen som omsluter alla de andra bönerna och håller ihop greppet.


Handen är pedagogisk på det sättet att man alltid har med den (undantag: de som har löshänder eller inga händer alls). Oavsett vad man gör - arbetar eller är på fin fest, är i kyrkan eller i vardagen - så finns de alltid med, på samma sätt som bönen alltid bör finnas med oavsett vad vi gör. Oavsett om de är skitiga med ovårdade naglar eller välmanikyrerade så är det trots allt samma gamla händer tillslut. Oavsett hur vi lägger fram vår bön, oavsett hur fint formulerad bönen är, så är det tillslut samma bön ändå.


Handen är det vi räcker fram mot en annan människa. För att hälsa dem välkomna. För att hjälpa dem. För att önska Herrens frid. Och allas händer- allas böner - tillsammans blir det som i mässan kallas kyrkans förbön. Låt detta bli en läxa för hur vår bön bör vara.


Några andra handfasta exempel på hur händer kan användas till alla dessa typer av bön finns
här (tack till Emanuel för tipset).

Inga kommentarer: