söndag 10 augusti 2008

Psalm 281

Psalm 281 ur Svenska Psalmboken (eller någon av alla andra psalmböcker som finns, detta är ju en av de 325 ekumeniska psalmerna) har en text som beskriver min bön och längtan ganska bra. Om den är sjungbar (ja, sjungbar är den säkert eftersom den är med i en psalmbok, men ni förstår vad jag menar, eller...?) eller om melodin är tilltalande vet jag inte, men vad spelar det för roll - läs den som en dikt eller bön annars!

I övrigt får texten tala för sig själv:

Psalm 281
Text: Philip Paul Bliss, omkr 1873
Översättning: Lilly Lundequist 1889
Melodi: Norsk-svensk folkmelodi

Mer helighet giv mig,
mer mildhet, o Gud,
mer sorg över synden,
mer lust för ditt bud,
mer tjänande kärlek
som ej söker lön,
mer tro på min Jesus,
mer kraft i min bön.

Mer tacksamhet giv mig,
mer saktmodigt sinn,
mer iver att söka
din ära, ej min,
mer smärta med Jesus,
mer fröjd av hans tröst,
mer styrka att lida,
mer frid vid hans bröst.

Mer tålamod giv mig,
mer salighetshopp,
att frigjord från världen
mot målet se opp.
Mer uthållig gör mig,
på frukter mer rik,
mer redo för himlen,
mer, Jesus, dig lik.