lördag 23 augusti 2008

Irland - ett katolsk land?

Jag har alltid tänkt mig att Irland är ett katolskt land. Ett "ärkekatolskt" land till och med. Kanske inte det mest typiska exemplet på ett katolskt land - där slår nog Polen högre, kanske även Italien, men definitivt skulle jag nog nämna det på topp tre.

Fast nu när jag har varit där i elva dagar och gått på mässa i "den närmaste kyrkan" (alt. centrumkyrkan) tre gånger så har jag insett att alla dessa tre kyrkor tillhörde "Church of Ireland", dvs den irländska motsvarigheten till "Church of England". Dvs protestantiska kyrkor, inte katolska!! Helt utan avsikt blev det så. Eller snarare: helt utan avsikt från min sida, men tvärt om ett mycket medvetet resultat från den tiden Irland var en del av "United Kingdom of Great Britain and Ireland" och reformationen genomdrevs och katoliker fördrevs.

Likaså ser man gott om övergivna klosterruiner runt om på Irland. Kloster som överlevde vikingarnas plundringar i århundraden innan de blev stängda av britterna, och munkar och nunnor utslängda ifrån, ofta med våld. En historia som känns igen från den svenska reformationen.

Nå, för att inte måla bilden svartare (om det är det jag gör? Döm själva, men just biten om klosterruiner tycker jag själv är rätt tråkig så att säga) än vad den är, så kan jag lova att det även finns gott om katolska kyrkor i storstäderna, även om de flesta centrumkyrkor (vilket ju är de man som turist oftast ser) som sagt var är protestantiska. Nej, de katolska finns runt om själva stadskärnan, i "förorterna". I städerna bodde nämligen britterna - protestanterna - i de fina husen i centrum, och katolikerna fick nöja sig med att bo i de fattiga förorterna. Protestanterna tog över de fina, gamla kyrkorna i centrum och katolikerna fick bygga nya(?) i förorterna där de tvingades bo.

Detta har sin logiska förklaring i att när katolikerna fördrevs från sina hem så blev de inte fördrivna från ön. Det var irländarna för många och britterna för få för. Sant är att katolikerna hade det svårt och knappt fick äga något alls - hus, häst, osv - men emigrationen var oftast "frivillig". Frivillig i betydelsen att de inte slängdes på båtar av någon myndighetsperson, men samtidigt kanske inte "frivillig" i betydelsen att det var desperation som drev dem att överge sitt land inte vad vi kallar "fri rörlighet" idag...

Är Irland då ett katolsk land eller behöver jag ändra uppfattning? Enligt wikipedia så tillhör 91,6 % av den Irländska republikens befolkning den Katolska Kyrkan (och totalt sett sägs över 90 % av befolkningen gå regelbundet i mässa, men om det är katoliker och protestanter sammantaget, eller om det helt enkelt är alla katoliker som uppfyller mässplikten kan jag inte uttala mig om), så jag ska nog även i fortsättningen behålla uppfattningen jag har fått i skolan snarare än uppfattningen jag fick när jag var på Irland...

Inga kommentarer: