lördag 2 augusti 2008

Den katolska kyrkan

Ibland bjuder böcker på många tankar, så för att "fortsätta" på förra inlägget med tankar utifrån "De apostoliska fäderna" så var det två saker i Ignatios brev till smyrnierna som fick mig att reagera: Delvis vad han skriver i 7:1 och delvis 8:2. För att krångla till det tänker jag faktiskt börja med att kommentera det han skriver i 8:2 och lämna 7:1 till nästa inlägg (och för er som inte har boken alt. inte orkar slå upp det just nu, ni får fortsätta vara nyfikna på vad detta kan vara tills dess ;-) ).


Så här står det (Ign Smyrn 8:2a, min fetmarkering):
Där biskopen visar sig, där skall också församlingen vara, liksom den katolska kyrkan finns där Jesus är.

Och i kommentaren till stycket:
Katolska kyrkan: uttrycket möter här för första gången i den bevarade litteraturen. Det används som något välkänt för läsarna. Ordet katolsk kommer av katholikós och översätts traditionellt med "allmännelig". Det är fråga om den universella kyrkan som finns manifesterad överallt där man firar eukaristin med biskopen som Kristi representant. Varje församlings herde kallas alltså biskop.

Som protestant har jag nog alltid tänkt mig (även om jag aldrig har lärts det, vilket kanske kan vara värt att påpeka) att begreppet "katolska kyrkan" började användas först efter delningen av kyrkan - antingen efter splittringen öst-väst eller så sent som efter protestantismen på 1500-talet (och ja, jag är mycket medveten om de icke-chalcedonensiska kyrkorna som gick sin egen väg redan på 400-talet, men allt jag tänker är inte logiskt fullt ut). Alltså, jag har tänkt att det blir relevant att dela in kyrkor i "katolsk" eller "ortodox" eller "luthersk" (eller vad annars man nu vill kalla dem) först i kontrast till någon annan kyrka. Men nu finns här svart på vitt att begreppet "den katolska kyrkan" användes redan år 107 (108?) efter Kristus!! Och att det redan på den tiden används "som något välkänt för läsarna"...

Säkert användes begreppet inte i exakt den betydelse vi lägger in i det idag - precis som biskop används för församlingsherde snarare än vad vi idag menar med biskop - men jag måste erkänna att jag verkligen studsade till när jag såg det. Redan i andra generationens kristna, efter lärjungarna - apostlarna - och Jesus Kristus själv, ansågs det alltså viktigt - och självklart - att kyrkan var katolsk. Allmän och universell. Viktigt nog att påpeka, viktigt nog att understryka och att använda som "förklaringsmodell" för biskopens förhållande till församlingen. För mig är detta stort! Liksom, oj! En helt ny tanke. Detta tåls att funderas på ett tag framöver...

7 kommentarer:

Kraxpelax sa...

Grejen är väl att det måste vara ordning på kyrkan om den ska klara sin uppgift, och då behövs den välordnade hierarkin, med biskoparna som auktoritetens noder i det från Rom utgående grenverket, om vi får uttrycka det så. En enkel och sund princip.

tubbo sa...

Ja.. alltså..

Fornkyrkan stod inför monumentala problem..
Kyrkofädernas brev och deras övriga arbeten vittnar om de problemställningar de var tvungna att hantera..

Kyrkans äldsta dokument( vid sidan av Skriften naturligtvis) vittnar om en rörelse som led av att den långsamt verkade bryta samman i rivalisernade grupper..

Clemens-brevet och Ignatios av Antiochias brev tillhör kyrkans skatter..

De bemöter inte bara kritik gentemot biskopens primat.. men även en spirande gnosticism..


Hur som helst..

Ja.. Kyrkan måsta vara universell..

Hur skulle det annars kunna vara Herrens församling?


Take care..

Hörs..

Johanna G sa...

Kraxpelax:
Definitivt. Fast inlägget gällde ju inte så mycket biskopens vara eller ickevara, utan just att uttrycket katolska kyrkan förekommer redan så tidigt i historien...

Tubbo:
Jo, det vet jag. Det var bara att själva uttrycket förekom så tidigt som förvånade mig. Men det kan ju säkerligen vara en översättningsgrej det där också - väljer man att översätta "katolska kyrkan" eller "den universella kyrkan" så gör det en ganska stor skillnad eftersom "katolska kyrkan" är ett mycket mer laddat uttryck...

Jonas Melin sa...

Som du säger Johanna är det viktigt hur man översätter. Att översätta den citerade texten från Ignatios med orden biskopen och katolska kyrkan blir fel eftersom man då läser in en senare tids begrepp i texten. Om man översätter med församlingsledare/ församlingsföreståndare och den universella kyrkan (eller kanske den sanna kyrkan) istället kommer man närmare vad Ignatios kan ha menat. På 100-talet fanns ingen hierarkisk kyrkoorganisation, utan snarare en universell organisk kyrka bestående av alla sanna kristna. Det är det Ignatios skriver om.
Att sen Ignatios i sitt brev starkt förespråkar enmansledarskap (alltså en biskop eller föreståndare som ledare för den lokala församlingen) är en annan sak. Han gör det för att skydda församlingen från splittring och villoläror, men jag anser att det är ett avsteg från Nya testamentets mönster som visar på ett kollektivt ledarskap i församlingen. Detta har jag argumenterat för på min blogg här: http://barnabasbloggen.blogspot.com/2008/05/hur-styr-gud-sin-frsamling-del-2.html

tubbo sa...

Jaha.. du menade så, johanna..

Precis som ordet "kyrka" innebär en försvenskning av ordet "kyriakos" så är ordet "katolsk" en försvenskning av ordet "katholikos".

Båda orden böjade användas vid just denna tidpunkt(omkring 100-talet eKr).

Efter 1500-talet började orde undvikas i norra Europa av naturliga skäl.

Men man har i alla tider bekänt sig till den "katolska" kyrkan eftersom det uttrycktes på detta vis i den apostoliska trosbekännelsen, även den nicenska, både på grekiska och latin. I dessa bekännelser används dock ordet "ecclesia" för att antyda Herrens församling- på svenska "kyrkan".

Att man i senare tid velat undvika begreppet är en annan sak..


Jonas,

Det finns inget som antyder att de tidiga Jesus-anhängare tog avstånd från sin religiösa tradition.. ja.. inte heller Jesus gjorde det..

I den judiska traditionen har prästerna en framträdande roll.. likaså templet.
Gudstjänsten hade en viktig roll i Israels tradition.Det går alltså inte att omedelbart anta att den tidiga kyrkan skulle ha avskaffat det särskilda prästämbetet..

Självklart instämmer jag i att Kristus, överstepräst och ende medlare, har gjort sin kyrka till ”ett kungadöme, till präster åt Gud, sin Fader” (Upp 1:6).[19]

Hela gemenskapen av troende är som sådan prästerlig.

Hur som helst..

De tidiga breven av Clemens och Ignatios talar vidare om biskoens ledande funktion som den "administrativa" grundvalen för enheten i lokalkyrkorna..

..så är det än idag..

Johan Stenberg sa...

Johanna. Jag talade igår med en av systrarna i församlingen. När hon blev kristen gick hon med i Missionskyrkan. Sedan konverterade hon till KK och är nu församlingssyster.

Mina tankar gick ofrivilligt åt det här hållet... ;-)

Johanna G sa...

Johan:
Nu är jag inte helt säker på om du bara säger att du håller med mig eller om dina tankar går åt hållet att bli nunna (vilket jag i ditt fall skulle tycka kändes mycket oroande eftersom du både är gift och man, två omöjligheter för att bli just nunna)...