lördag 3 oktober 2009

Sant och falskt

Bara för att något låter fromt
behöver det inte betyda
att motiven bakom är fromma


Bara för att något låter ödmjukt

behöver det inte betyda

att motiven bakom är ödmjuka


Bara för att något låter instämmande

behöver det inte betyda

att jag håller med om allt


Bara för att något låter bra

behöver det inte betyda

att det sägs med rena motiv


Bara för att Jesus predikas

behöver inte allt tillåtas!

Inga kommentarer: