fredag 10 oktober 2008

Te Deum

Knackade ner följande bön på Konvertittbloggen (fast utan stavningskontroll) som svar till inlägget "Takkebønn", och eftersom skolan tar alldeles för mycket tid för att jag ska hinna blogga så jättemycket de här dagarna, så tänkte jag att den kunde platsa även här. Jag menar, en bön på bloggen är ju aldrig fel, eller hur?

*****

Te deum (så som den är angiven i Tidegärden):

(V) O Gud, vi lovar dig.
(R) O Herre, vi bekänner dig.
(I) Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
(II) Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
(I) Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:

(I+II) “Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.”

(II) Dig prisar apostlarnas saliga kör.
(I) Dig lovar profeternas prisvärda skara.
(II) Dig ärar martyrernas vitklädda här.
(I) Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:

(I+II) Dig, Fader allsmäktig,
din höglovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.

(II) Du Kriste, ärans konung,
(I) Faderns Son är du i evighet
(II) Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
(I) Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
(II) Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
(I) Därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
(II) Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
(I) och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
(II) Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
(I) och var deras herde och bär dem till evig tid.
(II) Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheters evighet.
(I) Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
(II) Förbarna dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
(I) Din barmhärtighet, Herre, vare över oss
såsom vi hoppas på dig.

(I+II) På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.

*****

Teckenförklaringar:
(V) = vesikel, förebedjare/tidebönsledare
(R) = responsorium, alla (utom ledaren)
(I) = kör ett (vid växelläsning)
(II) = kör två (vid växelläsning)
(I+II) = kör ett och två tillsammans, dvs alla
- Självklart går det även att be (läsa eller sjunga) Te Deum ensam, då är det bara att strunta i ovanstående indelning.

Inga kommentarer: