tisdag 22 juni 2010

Syr 36:1-19

Förbarma dig över oss, du härskare som är allas Gud,
hjälp oss, slå alla hednafolk med skräck för dig!
Lyft din hand mot de främmande folken
och låt dem se din härskarmakt.
Liksom du använde oss till att visa dem din helighet
må du använda dem till att visa oss din storhet.
Må de få erfara detta liksom vi har gjort:
det finns ingen annan Gud än du, Herre.
Gör nya tecken, låt åter under hända,
vinn ära åt din hand, åt din starka arm!
Låt vreden vakna, ge fritt lopp åt din harm,
förinta motståndaren och utplåna fienden.
Låt dagen komma snart, minns vad du beslutat,
låt dina storverk bli förkunnade.
I din vredes eld må de flyende förtäras
och ditt folks plågoandar möta sin undergång.
Krossa huvudet på fiendernas ledare,
de som säger: "Det finns ingen annan än vi."
Samla alla Jakobs stammar,
ge dem på nytt deras urgamla arvslott.
Förbarma dig, Herre, över det folk som fått ditt namn,
över Israel, som du har liknat vid en förstfödd son!
Var barmhärtig mot din tempelstad,
mot Jerusalem, den plats där du valt att bo.
Låt Sion genljuda av dina gärningars lov
och ditt tempel fyllas av din härlighet.
Träd fram som vittne för dem du skapade i begynnelsen,
och uppfyll de profetior som uttalats i ditt namn.
Ge lön åt dem som tåligt väntar på dig,
och visa att dina profeter var trovärdiga.
Lyssna, Herre, till dina tjänares bön,
så att Arons välsignelse av ditt folk går i uppfyllelse!
Då skall alla som bor på jorden se
att du är Herren, den evige Guden.

1 kommentar:

Blogger sa...

eToro is the most recommended forex broker for beginning and pro traders.