söndag 10 januari 2010

Heligt liv?

Kristen vänster skrev på bloggen om abortmotstånd från vänster och passar på att raljera över att abortmotstånd från höger hävdar att liv är heligt. Som om livets helighet vore något löjligt, något vi borde ha växt ifrån vid det här laget. De har en hel del andra perspektiv som är värda att betänka i artikeln, men just den kängan kändes mer än onödig.

Tycker jag då alltså att livet är heligt? Ja, det tycker jag. Krig är fel, dödsstraff är fel och ja, abort är en tragedi och utsläckande av ett liv i dess gryning.

I svensk lagstiftning finns det inskrivet att det är tillåtet att ta ett liv i nödvärn. Hotas mitt eller någon annans liv har jag rätt att gripa till våld för att försvara mig eller den andre, till den grad att jag tar en angriparens persons liv. Men detta gäller bara i det akuta skedet, att i ett senare läge hämnas för att någon tagit min kärastes liv är inte tillåtet. Med samma argumentet kan dödsstraff aldrig bli giltigt. Visst kanske det är objektivare om en domstol dömer ut ett dödsstraff än om jag tar beslutet i egna händer, men fortfarande handlar dödsstraffet om hämnd för begångna brott. Dödsstraff kan aldrig bli en fråga om nödvärn.

Tillämpar vi samma logik på abortfrågan så kanske man kan säga att abort borde vara okej i den situation där moderns liv är i överhängande fara, men att utföra abort som "straff" mot ett oskyldigt liv för "brottet" att bli till inte är okej. Att utföra en abort efter en våldtäckt kanske kan tyckas sympatiskt - stackars kvinna som blivit våldtagen och nu måste föda våldtäcktmannens barn! - men hur står sig det objektivt mot att liv bara får tas i nödvärn?


Men sen är ju människan sällan helt rationellt och objektiv, alla har vi våra preferenser och slår känslorna till så är det svårt att inte agera i vissa lägen, trots att man med ren logik tycker att man känner och handlar fel...

4 kommentarer:

Teija sa...

De flesta aborter görs inte 'i nödvärn', dvs när moderns liv är hotat. Det är kanske moderns bekvämlighet som hotas... men det är inte legitim orsak att döda ett barn! Och jag förstår verkligen inte! Det görs tusentals aborter årligen och samtidigt läggs miljoner ner på konstgjord befruktning. Jag fattar inte... Oönskade barn + barnlösa par = så gott som perfekt lösning!

Stefan Herczfeld sa...

Jag ser två frågor i den länkade artikeln. Den ena är abortfrågan, som i sig är ganska komplex. En del handlar om livets värde och helighet - att vi är skapade av Gud, och skapade till att vara hans avbilder etc. En annan del handlar om vad vi är kallade till, och vilka val vi gör, hur vi tar konsekvenserna av dem etc. Ytterliggare en dimension är att vi kan stå med att behöva hantera vad andra har gjort men inte kan eller vill ta ansvar för själva.

Den andra frågan är om man är i första hand politisk (höger / vänster) och i andra hand kristen, eller om det är tvärt om. Eller om båda är lika viktiga. Det leder skribenten antingen till att det finns olika kristendomer, eller till att man tillfälligvis kan vilja samma sak, men söker argumenten på olika håll, eller ... det blir en smula rörigt i alla fall.

Jonas sa...

Att det står konstiga saker på en sida som Kristen vänster förvånar mig inte..blandar man - så som de själv säger, partiboken med Boken, blir det konstigt.

Jag har svårt att se hur man kan vara kristen om man inte anser att livet är heligt; då blundar man för de mest centrala delarna i den kristna tron. Därigenom bör man också vara emot abort som princip (att abort måste vara tillåtet om mammans liv hotas om en abort inte genomförs ser jag som självklart, annars släcker man ett liv för att - observera - kanske rädda ett annat). Men vad innebär det författningsmässigt?! Något totalt förbud kan det inte bli fråga om. Vad som är fel är att man inte hjälper dem som är gravida och känner sig osäkra istället för att genast säga: abort, javisst, jajamensan det ska vi fixa..vidare måste läkare och sjukvårdspersonal ha möjlighet av samvetskäl att säga nej till alla aborter som inte är medicinskt motiverade. Skulle väl gissa att de flesta kristna läkare underviker att jobba på BB..men man kan ju säga att det handlar om en diskriminering i en mening (torde även gälla judar och muslimer).

Det viktigaste är att kyrkan är tydlig med vad abort innebär och att det ska undvikas, att det blir en debatt som utgår från livet och inte den egna bekvämligheten. Ty om ingen vill genomföra abort så behövs ju ingen ändrad lagstiftning överhuvudtaget..och det är ju det bästa.

Johanna G sa...

Teija:
Jag vet. Jag tror bara att de flesta inte tänker.

Kanske, men de har väl indoktrinerats med att det är något alldeles särskillt med att bära barnet, med att föda det och att det kan bli något alldele egen när "jag" och "du" förenas...

Stefan H:
Mm, kanske det. Och det var väl frågan om livets helighet som jag tyckte var intressant. Att det blev mycket abort i mitt inlägg var inte meningen, men det blir lätt så eftersom den frågan upplevs som mer "explosiv" och alltså vill jag då förklara mig och så vips, så blir det som om det var det jag fokuserade på...

Höger-vänsterfrågan försvinner ju inte bara för att människor blir kristna. Marx uttryckte - som bekant - att "religion är opium för folket", men samtidigt är hans övriga idéer om solidaritet och rättvisa för de "minsta" helt i linje med evangeliet. Likaså har högeridéerna evangeliska grunder, men då på en mer individbaserad nivå snarare än samhällelig.

Jonas:
Det står mycket bra på Kristen Vänster-bloggen. Somliga kängor är onödiga, men läser man kristna högermänniskors inlägg så innehåller de lika ofta onödiga kängor åt vänster.