onsdag 27 januari 2010

Ekumenisk attityd?

Min apotekspraktik håller på att gå mot sitt slut. Det är dags för mig att bli vuxen "på riktigt" och skaffa mig ett jobb. Jag har nu sökt jobb på lite olika ställen, vilket har gett mig en anledning att läsa på lite mer om andra orter. Det vill säga jag surfar runt på kommunens hemsida, läser wikipedia, kollar friluftsmöjligheter, osv. Verkar detta vara en ort jag kan trivas på?

En av sakerna jag kollar upp är ortens kyrkors hemsidor.


Låt min vara tydlig från början med min övertygelse: En hemsida säger inte allt. Långt ifrån. Varken om församlingen, ekumeniken eller staden. Men det som slår mig allt mer är hur unikt Östersund tycks vara genom att kyrkorna här länkar till varandras hemsidor. Hittar du en kyrkas hemsida så är det lätt att klicka sig fram till övriga kyrkor och församlingar med verksamhet här. På många andra orter får jag lov att söka mig fram via sökmotorer hela tiden. När jag sökte min praktikplats här i Östersund tycktes det mig vara så självklart att kyrkorna länkade till varandra - tillsammans är vi Kristi Kropp - men uppenbarligen stämmer inte det.


Hur mycket säger då en länk? Kräver det något sorts samarbete? Innebär det några förpliktelser? Visar det på ett erkännande? Eller är det mest bara en tjänst som skapar ett intryck av gott ekumeniskt samtalsklimat? Visar på att vi inte ser de andra kyrkorna som konkurrenter utan som lemmar i Kristi Kropp här på orten...

4 kommentarer:

Johan sa...

Å ena sidan tycker jag att det är fint att länka till andra; å andra sidan undrar jag om "urkyrkan" hade länkat till sina uteslutna f.d. medlemmar om de hade haft tillgång till internet.

I St Lars har vi åtminstone en anslagstavla där grannsamfunden får sätta upp sina program. Men som ansvarig för hemsidan får jag erkänna att vi bara länkar till våra systerförsamlingar i Märsta och Enköping.

Johanna G sa...

Intressant jämförelse! Samtidigt så säger den ju väldigt mycket om synen på andra samfund...

Men borde det inte vara enkelt att lägga in länkarna under olika rubriker, så som t.ex. "Andra katolska församlingar i vår närhet" och "Övriga kristna samfund i vårt område"? Då markerar man vilka som (ur er synvinkel) kan anses vara "renläriga" kontra mer "kätterska", men ändå tillräckligt schysst ekumeniskt erkännande av att vi andra också är kristna.

Förresten trodde jag att Enköping var en del av Uppsala-församlingen...?

Johan sa...

Johanna: Visst kan man göra som du föreslår!

Enköping är fortfarande en del av St Lars, men kanske inte så länge till. Det förs samtal med EFK/Pingst i Enköping om att köpa deras pingstkyrka.

Johanna G sa...

Bra! Jag tycker det vore trevligt :)

Ser man på... Ja, det måste vara smidigare att ha en egen kyrka och församling på orten istället för att tillhöra en församling långt borta.