måndag 2 juni 2008

Svenska Missionskyrkan

I helgen fick jag återigen anledning att fundera över Missionskyrkan och hennes teologiska profil. Eller kanske avsaknad av profil. För trots att jag varit medlem i en missionsförsamling (nåja, en ekumenisk församling med mission/baptist) i snart åtta år så har jag fortfarande inte någon egentlig uppfattning vad Missionskyrkan står för. På något sätt har ungdomsarbetet, inte minst SMU-scout, kommit att bli deras profil. Men hur fel blir inte det? Visst är ungdomsarbete bra, men det kan väl knappast vara en kyrkas huvuduppgift att bedriva ungdomsarbete till den grad att församlingens egna medlemmar inte har någon aning om vad församlingen och modersamfundet egentligen står för utöver att de tycker det är viktigt med ungdomsarbete!?

Nej, nu är jag orättvis. Lite bättre koll har jag faktiskt. Några viktiga punkter (info framförallt härifrån och delvis härifrån):
- Tänk er det "normalliberala" (dvs inte det "extremliberala") i Svenska Kyrkan och omsätt det i en mer lågkyrklig (i betydelsen "informellare kyrka", dvs. mindre fokus på t.ex. präst/pastor och ritualer) miljö.
- Ekumenik: Den uttalade målsättningen - och här måste jag väl erkänna att jag är väldigt mycket missionare - är samgående eller samarbete med andra kyrkor. Detta märks inte minst genom samgåendeprocessen mellan Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan (se vidare "Göteborgsmötet" nedan), samarbetsavtalet med Svenska Kyrkan, doperkännandet med Katolska Kyrkan och alla samarbetsförsamlingar som finns inom SMK.
- Öppenhet: om vi älskar alla så blir väl alla missionare tillslut!? T.ex. har man en "öppen dopsyn", dvs att man praktiserar både barn- och vuxendop och låter det vara upp till den enskilde medlemmens tycke och tradition att avgöra vad som är rätt. Denna öppenhet inför både teologi och tradition återkommer i många frågor.
- "Tydlighet kring tron på Jesus Kristus med fokus på det som förenar olika kyrkor, inte det som skiljer", står det på Missionskyrkans hemsida, men exakt hur de menar med det är inte lika tydligt.

Fast, och det måste väl erkännas, min förste pastor var missionspastor, så det är möjligt att jag bara är "hemmablind" och tycker att Missionskyrkan är "profillös" därför att det är helt enkelt deras profil jag jämför allt med - vilket så klart inte skapar några kontraster om man jämför referensen med sig själv!

Inga kommentarer: