söndag 1 november 2009

Uppenbarelsebokens frågor

Fortsätter med ännu en reflektion från gårdagens predikan av Anders Sjöberg. En predikan som handlade om att skåda in i himlen och blanda annat kom att beröra tolkningen av Uppebarelsebokens första sju kapitel.

"Hur länge, Herre?" ur Upp 6:10
Eller något längre formulerat: "
Hur länge, du helige och sannfärdige härskare, skall du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare?" Det vill säga hur länge ska mänskligheten behöva lida under erövring, krig, svält och död? Hur länge ska församlingen behöva lida förföljelse, trakaserier och martyrskap? När kommer Du och drar ett streck över allt, Du som är Allsmäktig och har allt i Din hand?

"Vem kan då bestå?" ur Upp 6:16-17
Och längre: "
Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras stora vredesdag har kommit, och vem kan då bestå?" Vem kan bestå den dagen då Du kommer för att göra upp med erövring, krig, svält och död? Den dag då Du kommer för att döma mänskligheten?

Inga kommentarer: