söndag 15 november 2009

Låt man bli jag

Den första punkten i tolvstegsprogrammet - ett "program" i tolv steg (bättre uttryckt som tolv steg eller tolv regler) framtaget för Anonyma Alkoholister för den som vill överge sin alkoholism till förmån för ett nyktert liv - går ut på att erkänna att jag/vi har alkoholproblem. För den utomstående skulle betoningen i den meningen säkerligen ligga på "alkoholproblem", men vad jag har hört av de som arbetar med programmet är den stora tröskeln att ta sig över det lilla "jag". Att erkänna att det är jag som har alkoholproblem!

Vad menar jag - och dem - med detta? Jo, i vårt samhälle blir det allt mer "man gör", "man tycker", "man kan kanske", osv. Vad har hänt med "jag gör", "jag tycker" och "jag kan kanske"?! Vad har hänt med vår förmåga att ta ansvar för våra egna handlingar, våra egna åsikter, om vi inte ens klarar av att erkänna det i tal och skrift??

Tänk efter: Skriver (eller säger) du "man"? Menar du i så fall en specifik karl eller menar du dig själv (och hur logiskt är det om du som jag råkar vara kvinna)? Kanske menar du en generell människa, vilken som helst?


Nej, säg man om du menar man, kvinna (eller t.ex. "dam", om det är för långt med de två stavelserna i "kvinna") om du menar kvinna, jag om du menar jag, ni om du menar ni, osv. Okej?

2 kommentarer:

Anneli sa...

Du har ju alldeles rätt vad gäller brukandet av "man". Det är ett sätt att distansera sog själv och inkludera andra. Göra en personlig fråga mindre farlig, eller inte verka självhävdande eller egoistisk.

Vad gäller AA så är det livsviktiga första steget att verkligen ERKÄNNA att JAG är alkoholist, det som öppnar vägen till att klara av denna livslånga kroniska dödliga sjukdom.

Att lära sig leva med den, precis som med diabetes eller en allergi.

Just detta med att bygga på "en kraft starkare än den egna" efter att ha erkänt alkoholismen är grundbulten i programmet. Det har ingen betydelse om den kallas, för Gud eller något annat. De flesta kommer dock fram till att det är Gud,som är den kraften.

Alkoholism är som alla sjukdomar, den drabbar alla samhällsklasser, yrken, åldersgrupper och bägge könen och religioner.

Jag anser att just detta "man" är skuld till många av de problem vi har i samhället, då behöver vi inte ta personligt ansvar, det skall "man" göra.

Johanna G sa...

Instämmer!

Tack för förtydligandet kring 12-stegsprogrammet. Jag har inte kommit i kontakt med 12-stegsprogrammet mer än i samband med en kort introduktion. Men just den där biten om skillnaden mellan "Man kan väl ha alkoholproblem" och "Jag erkänner att jag har alkoholproblem" bet sig fast i mitt minne.