tisdag 3 november 2009

Jantelagen

Det har förekommit kommentarer om jantelagen på min blogg som jag lämnat obesvarade. Därför vill jag härmed officiellt ta avstånd från allt vad jantelagsmentalitet är.

För mig är jantelagen de avundsjukas och mobbarnas lag. Det är en "legal ursäkt" för att trycka ner folk. För att klampa på andras självkänsla. För att hålla människor i schack. Stigmatiserade (och då inte i den kyrkliga betydelsen av ordet). Det är när en "cool" äldre kille "utövar" sin "tuffhet" genom att trakassera de yngre killarna och berätta att deras teckningar är "fula" och "omogna" eller när juryn i idol säger till artisterna "du är inte bra nog för att vara kvar i vårt tuffa gäng" trots att artisten gjorde så gott han/hon kunde.
Jantelagen är att binda människor i ett mentalt slaveri, dåligt självförtroende och ständig förnedring.

I ett samhälle som styrs av jantelagen är alla ofria, både den som ständigt förnedrar och den som blir förnedrad. Varför både förövare och offer? Därför att i ett jantesamhälle blir den enda "tillåtna" "ventilen" för sitt dåliga självförtroende att trycka ner någon annan i sin tur. Skulle jag måla en tavla av ett jantesamhälle skulle jag använda färgerna mellan järngrått och svart. Varken ljus eller färg skulle rymmas. Inte heller skulle några strukturer eller organismer få rum, möjligtvis med undantag av skarpa räta linjer utan mening. Skulle jag istället måla ett samhälle där människor mår bra, är trygga och har ett gott självförtroende skulle jag måla blommor i regnbågens alla färger, vitt ljus, porlande bäckar och solsken.

Så långt min syn på jantelagen. Wikipedia skriver kortfattat om jantelagen här (läs gärna igenom texten - den är kort - om du inte känner till historien bakom "lagens" uppkomst).

Låt oss titta närmare på de tio "lagarna":

 1. Du skall inte tro att du är något.
 2. Du skall inte tro att du är lika god som oss.
 3. Du skall inte tro att du är klokare än oss.
 4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än oss.
 5. Du skall inte tro att du vet mer än oss.
 6. Du skall inte tro att du är förmer än oss.
 7. Du skall inte tro att du duger till något.
 8. Du skall inte skratta åt oss.
 9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
 10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.
Jag har inte läst boken som Jantelagen är hämtad ifrån, så kanske missförstår jag lagen eftersom den är tagen ur sitt sammanhang, men skulle jag sammanfatta vilka tre punkter jag tänker på framförallt när jag tänker jantelagen så är det punkt 1, 7 och 9: "Du skall inte tro att du är något", "Du skall inte tro att du duger till något" och "Du skall inte tro att någon bryr sig om dig".

För mig är dessa tre de starkaste uttrycket för jantementaliteten är en dåligt-självförtroende-mentalitet. Den som har så dåligt självförtroende att man själv inte är "lyckad" kan inte heller stå ut med tanken på att någon annan skulle "lyckas". I kontrast mot en kultur där
trygghet och gott självförtroende råder så uppmuntrar man varandra fullt ut. Där vill man se varje persons unika begåvning blomma ut. Där råder ingen konkurrens, utan allt baseras på glädje och ömsesidighet. "Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter" (Rom 12:15).

Somliga kanske vill argumentera för att jantelagen istället skulle ha något gemensamt med en ödmjuk, kristen hållning. Att det handlar om att inte förhäva sig på bekostnad av andra. För mig kunde inget vara mer osant. Att kalla jantelagen för ödmjuk är att lika förvrängt som att kalla Satan för en ljusets ängel. De må kunna uppträda i de skepnaderna för att lura folk, men det har ingenting med sanningen att göra. Kanske skulle jag kunna säga att liksom Satan är en fallen ängel så kanske tankegångarna kring det som kom att bli jantelagen en gång föddes ur tankarna kring hur en ödmjuk kristen bör tänka och uppträda mot sin nästa. Dock har både jantelagen och Satan därefter fallit och har numer ingenting att göra med ljuset.

Så låt mig då ge några exempel på en version med tio bibelord om människans värdighet som motpol till jantelagen.

 1. Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. (Ps 8:5-6)
 2. Gud sade: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och såg att allt som han hade gjort var mycket gott. (1 Mos 1:25-31)
 3. Men alla Vishetens barn har gett Visheten rätt. (Luk 7:35)
 4. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. (Matt 5:48; jmf 1 Petr 1:16)
 5. Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. (Matt 13:16)
 6. Jag ber er: ta mig till föredöme. (1 Kor 4:16)
 7. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. (Jer 1:7)
 8. När Herren vände Sions öde, då var allt som om vi drömde: vi skrattade, vi sjöng av glädje, och jublet steg från våra läppar. Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! (Ps 126:1-2; se även Jer 30:19)
 9. Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar. (Matt 10:29-31; Luk 12:6-7)
 10. Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. (1 Tim 4:12)
Jag har i någon mån försökt koppla ihop respektive bibelord med motsvarande "lag", men se inte detta som något genomarbetat förslag. Har du bättre idéer om bra bibelord som visar hur främmande jantelagens förtryck av människorna är? Dela gärna med dig i kommentarerna!