torsdag 16 april 2009

Att gå framåt tillsammans


Med risk för att jag gjorde mig till ovän med somliga katoliker med mitt inlägg om min syn på Katolska Kyrkan (och då framförallt pga de halvseriösa "slutsatserna" som jag la in som någon form av avslutning) vill jag hänvisa till vad Bengt Malmgren skriver (citerar) på Newsmill (min fetmarkering):

Låt mig citera några rader ur en intervjubok som Peter Seewald gjorde med kardinal Ratzinger, den nuvarande påven år 2000 på klostret Monte Cassino. (Joseph Ratzinger Benedikt XVI, Gud och Världen - ett samtal med Peter Seewald, Veritas förlag 2007):

Seewald: "Kyrkan ber för de kristnas återförening. Men vem ska egentligen ansluta sig till vem?"

Ratzinger: "Den formel som blivit funnen av de stora ekumenerna är den att vi går framåt tillsammans. Det handlar inte om att vi vill ha bestämda anslutningar, utan vi hoppas att Herren överallt väcker tron på ett sådant sätt att den flödar över från den ena till den andra och den ena kyrkan finns där. Vi är som katoliker övertygade om att denna ena kyrka i sin grundform är given i den katolska kyrkan, men att också hon går vidare in i framtiden och låter sig fostras och föras av Herren. Såtillvida framställer vi inte här några anslutningsmodeller, utan helt enkelt ett de troednes viddaregående under ledning av Herren - som vet vägen. och som vi anförtror oss."

Se där - till och med påven är på min sida, vem kan då vara emot mig? ;-)

4 kommentarer:

minutz3 sa...

Joseph Ratzinger skriver ju just : "Vi är som katoliker övertygade om att denna ena kyrka i sin grundform är given i den katolska kyrkan, men att också hon går vidare in i framtiden och låter sig fostras och föras av Herren." - vilket än en gång stadfäster det faktum att vi katoliker anser att (Katolska) Kyrkan är ledd av Gud - därför är hon ofelbar.

Det påven säger är ju just att själva formerna för anslutning till Kyrkan, till de kristnas synliga enhet (då alla kristna är i praktiken katoliker) är något utav en gåta. Vissa, t.ex. Anglikanska kyrkor ansluts ju ibland såsom hela församlingar till Katolska Kyrkans fulla enhet medan i andra fall så är det enskilda individer som konverterar och därmed inlemmas i Katolska Kyrkans fulla gemenskap.

Johanna G sa...

Haha, vi läser och tolkar helt olika, genom att fokusera på helt olika bitar i uttalandet.

Jag ville mer belysa början!

Zoltan sa...

Tror inte någon katolik kan ha tagit illa vid sig av ditt "inlägg om min syn på Katolska Kyrkan". Vi får ju nästan dagligen höra helt andra tongångar, där vi jämställs med talibaner av många som tror sig veta mer om oss själva, än vi själva.

Det finns mer som förenar, än som skiljer kristna åt.

Låt oss visa Sverige och världen verklig enhet den 2a maj - olikheternas enhet!

Johanna G sa...

Zoltan:Jag får väl hoppas det. Men jag vet att det finns de som inte blev speciellt lyckliga alls.

Fast å andra sidan så hade väl dessa mer eller mindre hoppast på en deklaration om att jag tänkte konvertera (en föreställning jag inte tar något ansvar för att ha inbillat någon), så ur det perspektivet kanske det var en besvikelse. Men som sagt var: det är deras inbillning och ansvar!