måndag 21 december 2009

Lyssna till Honom i dag

Ps 95
Invitoriepsalm vid den första dagliga tidebönen

Kom, låt oss jubla till Herrens ära

och hylla vår klippa, vår räddning!

Låt oss träda fram inför honom och tacka,

hylla honom med sång och spel!

Ty en stor Gud är Herren,

en stor konung över alla gudar.

I hans hand är jordens djup,

och bergens toppar är hans.

Hans är havet, som han har gjort,

och fasta landet, som hans händer format.

Kom, låt oss falla ner och tillbe,

knäböja inför Herren, vår skapare,

ty han är vår Gud

och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!

Förhärda er inte som vid Meriva,

som den gången vid Massa i öknen,

där era fäder satte mig på prov,

prövade mig fast de sett vad jag gjort.

I fyrtio år var jag led på det släktet

och sade: Detta folk far vilse,

de känner inte mina vägar.

Och jag svor i min vrede:

Aldrig skall de nå fram till min viloplats.

Inga kommentarer: