måndag 3 augusti 2009

1 av 9


Kristen Vänsters blogg finns en uppräkning som fick mig att haja till rätt rejält (mina fetmarkeringar):

En av de viktigaste möjligheterna med vårt Manifest för en kristen vänster är den ökade möjligheten att kommunicera med de svenska väljare som definierar sig som troende.

Det är en stor grupp,

Åtminstone 500.000 av medlemmarna i Svenska kyrkan är att betrakta som aktiva och för vilka denna identitet är viktig.

Cirka 300.000 väljare är medlemmar i våra klassiska frikyrkor

Cirka 100.000 är romerska katolska ekännare och lika många kristna ortodoxa, orientala och östliga.

Mellan 100 och 200.000 av de 400.000 muslimer som finns i Sverige idag är att betrakta som aktiva troende och regelbundna moskébesökare.

Till detta kommer judar, buddister, hinduer och andra.

Vi talar alltså om mer än en miljon väljare som närmar sig politiken med en personlig tro.

500 000 + 300 000 + 2 x 100 000 = 1 000 000 aktivt kristna i Sverige! Det är mer än var tionde svensk! 1 miljon av 9 miljoner, eller var nionde svensk... Tillsammans är vi många!!

Nu vet jag inte vad Broderskaparna baserar dessa siffror på, men skulle väl gissa på officiellt inrapporterade siffror för "Stöd till trosamfund" eller något liknande, dvs förhoppningsvis siffror som går att lita på.

Att 1 av 9 är aktivt kristna borde ge oss råg i ryggen och inse att även på små arbetsplatser med bara några få anställda eller i skolklasser om upp till 30 personer är statistiskt sett mycket stor chans att en eller flera av de anställda/eleverna är kristna.

Dessa siffror är något som imponerar betydligt mer på mig än vad Jesusmanifestationen gjorde (och 15 000 är faktiskt bara 1,5 % av hela Sveriges kristna befolkning, om nu 1 000 000 kristna stämmer).

11 kommentarer:

Jonas sa...

Jag skulle nog vilja säga att siffrorna från de kvasireligiösa Broderskaparna inte stämmer. Om man ska vara aktiv ska man också delta i kyrkliga aktiviteter, och det är inte 100000 katoliker som går i kyrkan varje dag utan det är väl antalet registrerade medlemmar. Siffran 300000 frikyrkliga undrar jag om den stämmer också om man slår ihop Pingst, Mission, EFK och de andra..?!

Men det är klart att det finns många troende som man aldrig märker av och som är en resurs. Och media uppmärksammar ju alldeles för lite när det händer något i vår värld. Inte var det särskilt mycket om Jesusmanifestationen - och hur mycket är det om Livets Ords Europakonferens eller Oasmötet i Borås om man bortser från lokalpress och kristen press - och desto mer om spektaklet i Stockholm nu.

Klas Corbelius sa...

de kvasireligiösa Broderskaparna? hur den tolkningen uppstått har jag ingen aning om. min uppfattning är att tron är mycket levande bland broderskapare. att kalla andra troende kristna för kvasireligiösa känns i alla fall varken kärleksfullt eller särskilt konstruktivt.

Johanna G sa...

Jonas:
Officiellt fanns det 89 959 katoliker i Sverige 31 dec 2008. Inofficiellt har jag dock hört att de flesta gissar på siffror upp runt 120 000 aktiva katoliker.

Sen behöver man väl knappast gå i mässan varje dag för att räknas som katolik. Okej för att de har mässplikt på söndagar, men inte daglig mässplikt.

Vad gäller de övriga siffrorna har jag ingen känsla alls huruvida de stämmer.

Klas C:
Instämmer med dig på den punkten. "Kvasireligiösa" påhopp undanbedes.

Johanna G sa...

Klas C:
Välkommen hit förresten!! Glömde alldeles bort mig...

minutz3 sa...

Jag är beredd att hålla med Jonas i mycket av det han skriver. Tror inte det finns så många katoliker som verkligen tar sin tro på största allvar - sedan är det viktigaste precis som Johanna G påpekade att man uppfyller Mässplikten - som gäller söndagar och Heliga dagar - inte varje dag (även om varje dag egentligen är att föredra om man har den möjligheten förstås).

Jag kan förstå att Jonas menar på att Broderskaparna är kvasireligiösa. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att kombinera socialdemokratisk politik med en tro som har sin grund i Bibeln. Jag har försökt.
Det som krävs då är att man motsätter sig alla frågor som Socialdemokraterna driver, och i runda slängar 90% av partiets övriga politik. Detta är förstås inte rimligt, och de som blir kvar tar istället och kompromissar med sin tro.

Johanna G sa...

Minutz3:
Okej, litar mer på ditt omdöme i den frågan än mitt eget då jag mer går på hörsägen.

Vad gäller socialistisk politik och kristen tro så tycker jag att de har betydligt fler beröringspunkter än vad högerpolitik och kristen tro har egentligen. Det största som skiljer socialismen från kristen tro är i grund och botten detta att vilja utrota religionen, och där ser jag att broderskaparna kan fylla ett hålrum genom att visa att socialdemokratism inte alls behöver sträva efter religionens utplånande, utan istället lyfta upp berörinspunkterna - allas lika värde, jämnställdhet, omsorgen om den svage, mm - dem emellan.

Hade broderskaparna varit ett eget parti och inte bara en försvinnande(?) droppe i det socialdemokratiska havet så är jag rätt säker på vilka som skulle ha fått min röst nästa val, "kvasireligiöst" eller ej!

minutz3 sa...

Johanna G: problemet med socialismen är inte att den vill alla väl, för det är just det den använder för att lura till sig människor utav god tro, utan det är tillvägagångssättet. Man går ifrån hela den naturliga ordningen av saker och ting i socialismen och exempelvis dagis och kommunala/statliga skolor är ett exempel på detta, att distansera barnen från sina föräldrar och göra de till lydiga medborgare som får sin kunskap matad från staten istället för den nedärvda samlade kunskapen från sina föräldrar.

Detta är bara ett av många exempel varför socialismen i grunden är ond, en annan är att det går faktiskt ut på att ta resurser som folk rättmätigt har slitit för.
Socialismen i sin grund är alltså helt enkelt inte rättvist. Kapitalismen må ha många problem, och är långtifrån god den med, men den ger människorna chansen att finna egna former, vilket inte socialismen gör, t.ex. att ha katolska skolor och sjukhus som respekterar människors tro.

Broderskaparna, har jag dessutom frågat om den allra viktigaste från för en god människa - d.v.s. livets okränkbarhet - står inte ens för detta. D.v.s. de lägger sig platt för moderpartiet. Inte ens de allra mest försvarslösa "de mina minsta" försvarar de alltså.

Jag undrar vad Jesus hade sagt om det, och att de kallar sig kristna... "Gå bort från mig..." gissar jag på.

Jonas sa...

Tack för ditt stöd Minutz3. Angående Broderskaparna vill jag också tillägga att när man får in muslimer i styret, vilket är planerna vad jag förstår, blir det ju ännu svårare att kalla sig kristna än idag. Detta innebär ju inte att de i allmänhet vill väl, men det är en annan sak.

Partipolitik och ideologier har ju inget som helst i kyrkan att göra. Sossarna vill ju - säger de själva - genomföra partipolitiken i kyrkan genom att påverka teologin i socialdemokratisk riktning. Några egentliga teologiska resonemang ställer man inte upp. Något annat som är typiskt är den likriktning man vill åstadkomma, förtryck av oliktänkande - det vill säga de klassikt kristna i kyrkan - som man helst vill kasta ut, samtidigt som man själva säger att man inte vill exkludera någon när man vill ha könsneutrala äktenskap bl.a.

minutz3 sa...

Här är ett ganska intressant videoklipp om Kyrkan och socialism, början är lite knasig dock: Obama's "Catholic Plan"

Pontus sa...

Att använda staten för att omfördela resurser är inte okristet. Jesus betalade skatt till kejsaren (!) och Paulus kallar de styrande för "Guds tjänare" (Rom 13:6).

Nu tror jag inte att vi kan vi kan läsa Paulus rakt av på det sättet, men katekesen kan kanske vara till hjälp?

"Solidariteten framträder i främsta rummet i fördelningen av tillgångarna och i ersättningen för arbetet. Den förutsätter också en ansträngning för att åstadkomma en rättvisare samhällsordning, i vilken spänningar lättare kan fångas upp och konflikter lättare kan nå en förhandlingslösning.

Sociala och ekonomiska problem kan bara lösas med hkälp av alla former för solidaritet: solidaritet mellan de fattiga själva, mellan rika och fattiga, mellan arbetarna själva, mellan företagare och anställda i företaget, solidaritet mellan nationer och folk. Internationell solidaritet är ett krav som ställs av den moraliska ordningen. Världsfreden är till en del beroende av den." (Katolska Kyrkans Katekes, 1940 - 41)

Kyrkans lära som helhet kräver både frihet och solidaritet. Det förstnämnda har sossarna tyvärr varit väldigt kassa på...

Blogger sa...

There's shocking news in the sports betting industry.

It's been said that every bettor needs to see this,

Watch this now or stop betting on sports...

Sports Cash System - Automated Sports Betting Software.