tisdag 21 december 2010

Om Jesus bor i oss

Hört i söndags i predikan (hur exakt citatet är låter jag vara osagt - med reservation för fel på minnet - men andemeningen är definitivt rätt):

Om Jesus bor inne i oss, hur kan då något yttre hindra oss från att ha gemenskap med Honom?

4 kommentarer:

Teija sa...

Synden kan hindra oss att ha gemenskap med Honom, och vår rädsla, dåliga självkänsla, depression mm kan göra att vi vänder Honom ryggen. Jag har själv erfarenhet av det. Under större delen av min depression (som varade i 3 år) vände jag ryggen till Jesus, men Han vände aldrig ryggen åt mig.. Men jag öppnade mig inte för Honom förrän depressionen var nästan över.

Anonym sa...

Jo det är väl som Teija säger.. Visst kan yttre ting hindra oss från att ha gemenskap med honom..

"Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har aldrig sett honom och känner honom inte." (1 Joh 3:5-6)

Mao har vi inte gemenskap med honom när vi syndar. Däremot vänder han oss inte ryggen när vi syndar och omvänder oss. Men det är en helt annan sak.

Den Förlorade Sonen sa...

Jag tror inte att det finns något som hindrar, inte från Guds sida iallafall, och inte ens våra synder hindrar Jesus från att älska oss, även om de kan hindra oss från att älska honom.


"även om jag hade begått alla tänkbara brott skulle jag alltid ha samma förtröstan, jag skulle känna att dessa mångfaldiga synder var som en vattendroppe kastad i en glödande ugn."
Therese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare

Stefan Herczfeld sa...

Jesus är mer än tydlig med vem som har gemenskap med honom i Johannes kapitel 6. Budskapet stegras eller skärps genom hela kapitlet, så jag nöjer mig med att citera hans tydligaste utsaga (Joh 6:53-55):
esus svarade: "Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig

Jesus är faktiskt ännu tydligare på grekiska än vad man vågat göra honom på svenska. I början använder han ordet "äter", men sedan går han över till ordet "tuggar" just för att det inte skall råda någon tvekan.

Det framgår att de flesta som hörde honom fann det osmakligt, och drog sig undan. Tyvärr gäller det många kristna i dag: de drar sig inte undan, utan förklarar att han måste ha menat det symboliskt. Mot detta talar dels de starka orden, som tugga, och dels att han skulle ha lagt saker tillrätta om de hade missförstått honom - det gällde ju deras frälsning, för vilken han var beredd att ge sitt liv!