tisdag 12 juli 2011

Blasé vs blasfemi

Är att vara blasé vår tids största blasfemi?

Är likgiltigheten - oavsett om den tar sig uttryck i ett ständigt, rastlöst sökande efter "något annat" eller passiv, ointresserad depression - vår tids största hädelse?

En hädelse mot livet självt. Mot livets skapare. Mot livets givare.

Mot Gud själv...

2 kommentarer:

Teija sa...

Lättja eller likgiltighet (accedia) är en av de sju huvudsynderna (som felaktigt kallas de sju dödssynderna). Intet nytt under solen... Fast kanske är det så att det alltid finns en huvudsynd som dominerar en viss tid.

Johanna G sa...

Javisst ja. Hade nästan glömt bort det.

Mm, fast å andra sidan så är väl girighet en annan, och nog är är folk egoistiska av sig så det räcker och blir över. Man kanske inte ska dra för stora slutsatser om hela samhällen och olika tider trots allt.